ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Φαρασόπουλος, Παραμύθια από την Καππαδοκία (1998) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Delemen, Anatolian Rider-Gods (1999) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Makal, Village Anatolien (1985) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Obolensky, The Bogomils (1972) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Ασβέστη, Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας (1980) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Βατού, Πλουμίδης, Καππαδοκία και Κεντρική Ανατολία (2002) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (1996) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1980) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ανατολία
Göskoy, «Blakherna ya da Ayvansaray» Haliç (2004) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Ερμιτάζ / Hermitage (2004) Κοιμισμένος Σιληνός
Sumner-Boyd, Freely, Strolling (1983) Κοντοσκάλι – Μαρμαράς
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Κουζκουντζούκι
Auzépy, «Déplacements de l'empereur dans la ville et ses environs», Hinterland (Variorum 1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bank, Byzantine Art (1985) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bassett, Late Antique Constantinople (2004) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
BG Istanbul (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bréhier, Institutions (1949) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Buckton (ed.), Byzantium (1994) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Byzantine Art, Bode Museum (2008) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Byzanz (2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Conrad (eds), Byz. and Early Islamic Near East I (1992) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Mediterranean World in Late Antiquity (1993) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Procopius (1996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cavallo (ed), The Byzantines (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cheynet, «Produits alimentaires» (2005) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Chondrogiannis, Byzantium (2017) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Constantinople 1054-1261 (1996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cormack, Byzantine Art  (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ